top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Försäljnings- och leveransvillkoren är uppdaterade 2023-05-31 och gäller för alla köp som företas från angivet datum.

Gå direkt till:

- Återbetalning

- Inställd show

- Förändrad show (komiker eller innehåll)

---

Biljetter och produkter från FYRIS Comedy säljs av:
Anna Karlsson EF
Råbyvägen 33, Uppsala
Org nr 8905151646.

 

Kommunikation till FYRIS Comedy kan göras via e-post till fyris.comedy@gmail.com

Nedan villkor gäller i tillägg till Reginateaterns allmänna villkor, läs dem här.

Avtalsvillkor

Ett bindande köpeavtal ingås endast mellan arrangören och biljettinnehavaren (dig/du) när Reginateatern eller FYRIS Comedy har registrerat och mottagit betalningen och du har fått en orderbekräftelse. Köpeavtalet regleras av de allmänna reglerna i den svenska lagen.

Köp/beställning

För att beställa biljetter till FYRIS Comedy ska du registrera dig som användare och ange ditt namn, adress och e-postadress hos vår återförsäljare Reginateatern och deras biljettleverantör AXS. Välj vilket evenemang du vill köpa biljetter till. Informationen du lämnar används för att slutföra köpet. Om det uppstår problem med ett köp, eller om till exempel ett evenemang blir inställd eller liknande, kommer informationen att användas för att kontakta dig.

 

I tillägg till vad som anges om lagring av personuppgifter i vår integritetspolicy, lagras information om inköp i den utsträckning som FYRIS Comedy, Reginateatern och AXS är skyldig att göra i enlighet med relevant tillämplig lag, inklusive redovisningslagstiftningen.

 

Om din personliga information används i marknadsföringssyfte, kommer den alltid ske under gällande lagstiftning, inklusive marknadsföringslagen och aldrig utan ditt samtycke.

 

Leverans

Biljetterna levereras i PDF-format digitalt via Reginateatern, till den e-postadress du anger vid köpet. Biljetterna kan skrivas ut eller framvisas på mobiltelefoner vid arrangemanget.

 

Om du inte har mottagit en e-post med biljetterna inom 24 timmar efter slutfört köpkontakta Reginateaterns biljettkassa.

Betalning

Alla priser är angivna inklusive moms, skatter och biljettavgifter. Alla kostnader framkommer separat som en del av det totala beloppet under köpprocessen innan betalningen genomförs.

 

Du kan betala dina biljetter online med de flesta betalkorten eller Klarna. All kommunikation mellan dig och biljettsystemet AXS/Reginateatern sker krypterat.

 

Du betalar alltid en serviceavgift till AXS/Reginateatern utöver biljettpriset.

 

Fakturering

Som privatperson kan du välja att betala sitt köp via Klarna. Fyris Comedy fakturerar inte privatpersoner.

Vid större gruppförfrågningar/företagsgrupper har Reginateatern på förfrågan möjlighet att sälja biljetter, mat och dryck mot faktura. Vi förbehåller oss rätten att neka förfrågningar om att fakturera biljettkostnader. Din avtalspart som kund är då Reginateatern och deras villkor gäller. 

Biljetten

Biljetten med den tryckta streckkoden är ditt bevis för att få tillgång till ett specifikt evenemang. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Det vill säga att biljetter som har annullerats av FYRIS Comedy eller Reginateatern på kundens begäran (om du tappat bort biljetten m.m.) eller om de redan scannats är de inte giltiga att framvisa vid evenemanget. Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på ett annat sätt försöka användas flera gånger.

Om du har fått förhinder inför ett evenemang, så kan du överlåta biljetten till någon annan. Det kan dock finnas en del evenemang där det efterfrågas ID i entrén, men det framgår i så fall tydligt på hemsidan, samt biljetten.

 

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta fördärvade biljetter i kommersiellt syfte som inkluderar:

  • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör som artist.

  • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.

  • Användning eller överföring av en biljett för kommersiella ändamål kommer att leda till att biljetten annulleras.

 

Inställt evenemang

Ett evenemang är inställt om det helt enkelt inte kan genomföras. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte ett inställt evenemang, och pengarna återbetalas då normalt inte.

 

Återbetalning och avbokningar

Köpta biljetter återbetalas ej. Återbetalning sker endast vid tillfällen av inställda evenemang. Det råder ingen ångerrätt vid köp av biljetter hos FYRIS Comedy. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte ett inställt evenemang, och pengarna återbetalas då normalt inte.

Om eventet ställs in så genomförs själva återbetalningen av AXS på uppdrag av och efter instruktioner från Reginateatern och FyrisComedy. Återbetalningen sker automatiskt till den betalningsmetod som du använde vid köpet av biljetterna.

OBS! Serviceavgifter och eventuellt övriga kostnader i samband med biljettköpet återbetalas inte.

Ansvar

FYRIS Comedy och Reginateatern tar inte på sig något ansvar för dig utöver vad som framgår av ovannämnda punkter och obligatorisk lagstiftning. FYRIS Comedy kan inte hållas ansvarig för indirekt förlust eller följdskador, däribland förlust eller korruption av data. FYRIS Comedys ansvar för skador på personer och objekt med mera begränsas till tillstånd orsakade av grov aktsamhet från arrangörens sida, samt sådant ersättningsansvar som framgår av tillämplig tvingande lagstiftning.

Personuppgifter

Vi registrerar och använder personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy.
 

Reklamation och möjligheter att framföra klagomål

Alla former av reklamationer och klagomål ska skickas till fyris.comedy@gmail.com.

Klagomål på en specifik föreställning ska vara inskickad senast 1 månad efter att föreställningen har ägt rum. Efter 1 månad är fristen att framföra klagomål utlöpt.

Reservationer

FYRIS Comedy förbehåller sig rätten att annullera utställda biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter. Vi reserverar oss för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang. FYRIS Comedy är ensam ansvarig för biljettköparens direkta förluster, vars ansvar är i enlighet med de allmänna reglerna i den svenska lagen, i sådana tillfällen begränsat till beloppet på transaktionen som har betalats.

Återbetalning
bottom of page